O przedszkolu

„Idziemy do przedszkola, przedszkole już nas woła. Lalki, misie, klocki lego, a więc rękę daj kolego. Poskaczemy, pośpiewamy.
Dobry humor w „Bajkowym Przedszkolu” zawsze mamy.”

„…baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów.
Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy rozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie.”
B. Bettelheim

MISJA

Chcemy aby w „Bajkowym Przedszkolu” dzieci były bezpieczne i szczęśliwe.
Aby wspierane przez nauczyciela mogły samodzielnie poszukiwać, odkrywać, poznawać i eksperymentować.

NASZYM CELEM JEST

- wspomaganie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań
- nauka poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dziecka, sprawia im radość i przyjemność, a odpowiednio ukierunkowana staje się bardzo dokładnie zaplanowanym procesem dydaktyczno- wychowawczym
- kształtowanie u dzieci pozytywnej samooceny, pewności siebie i odpowiedzialności. Nabywanie umiejętności interpersonalnych tj. komunikacja, asertywność, empatia, otwartość
- budzenie ciekawości świata, rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności
- wzajemne wspieranie się z Rodzicami, współdziałanie w wychowaniu i edukacji naszych dzieci