Program edukacyjny

W „Bajkowym Przedszkolu” realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Pracujemy w oparciu o program „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja.

Wprowadzamy elementy metod:
- Marii Kielar-Turskiej rozwijającą kompetencje słowną (komunikacyjną)
- Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej wspomagającą rozwój umysłowy i zdolności matematyczne dzieci, kształcącą odporność emocjonalną potrzebną do pokonywania trudności, rozwijającą umiejętności matematyczne stosowane w życiu codziennym i w szkole,
- Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- wspomagającą psychoruchowy rozwój dzieci i uaktywniającą „język ciała i ruchu”
- gimnastykę twórczą Rudolfa Labana posługującą się różnymi formami ruchu, np. odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, mimika, pantomima, gimnastyka
- Ireny Majchrzak wprowadzającą dziecko w świat pisma poprzez zabawy z imionami
- Pedagogiki Zabawy KLANZY – wykorzystującą ruch, taniec i gest do integracji grupy dziecięcej, odprężenia, rozluźnienia, likwidacji napięć mięśni i napięć psychicznych, ułatwiającą wejście w grupę, poznanie otoczenia, umożliwiającą wszystkim wspólną, aktywną zabawę bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Bierzemy udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Codziennie czytamy dzieciom i zachęcamy Rodziców do wprowadzenia zwyczaju głośnego czytania dziecku bo wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.