All posts by admin

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:
Utworzenie placu zabaw dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. Adaptacja lokalu i otoczenia na potrzeby żłobka. 
Dokumenty do pobrania w załączeniu:
Ogłoszenie wyników: 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:

Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Dokumenty do pobrania w załączeniu:
- Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
- Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_końcowy
- Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
- Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub …
- Załącznik nr 5_Wzór umowy
- Załącznik nr 6_Klauzula RODO
- Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Zapytanie ofertowe nr 1_7.4_2020_Bajkowy żłobek_Pozostałe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:

Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 7_7.4_2019_Bajkowy żłobek_Pozostałe wyposażenie II
Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6_Klauzula RODO
Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:

Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 6_7.4_2019_Bajkowy żłobek_Pozostałe wyposażenie
Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6_Klauzula RODO
Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:

Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:
Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do Bajkowego Żłobka.
Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:
Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Załączniki do pobrania:  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:
Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Załączniki: 

Zapytanie ofertowe nr 2_7.4_2019_Bajkowy żłobek
Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6_Klauzula RODO
Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracyDziałanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na: 

Kompleksowe dostosowanie pomieszczeń i wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie: utworzenia 2 sal dydaktycznych, w tym jednej z wydzieloną salą doświadczania świata oraz zorganizowanie części socjalnej (łazienka, szatnia, pomieszczenie kuchenne, socjalne, korytarz, podjazd) do potrzeb działalności żłobka o łącznej powierzchni dostosowywanych pomieszczeń ok. 130 m2, z dostosowaniem przestrzeni dookoła budynku w ramach utworzenia bezpiecznego placu zabaw.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1_7.4_2019_Bajkowy żłobek
Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 2_Specyfikacja techniczna
- Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 5_WZÓR_Umowa o roboty budowlane
Załącznik nr 6_Klauzula RODO
Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej