Plan dnia

6:30 – 8:00 Powitanie

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

- budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, między dziećmi a dorosłymi

- zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela wprowadzające dobry klimat dnia

- obserwacje pedagogiczne

8:00 – 8:30 Śniadanie

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

- wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych

8:30 – 9:00 Spotkanie w kole

- rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach., emocjach, wydarzeniach, dzielenie się pomysłami itp.

- utrwalanie piosenek, wierszy, zabawy przy piosenkach

9:00 – 9:20 Realizacja zadań edukacyjnych

- zabawy i różnorodne działania programowe we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju dziecka

9:20 – 9:30 Wyciszenie i relaks

- kilkuminutowe zabawy relaksacyjne i odprężające

9:30-10:00 Zajęcia dodatkowe

- rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna itp.

10:00-11:00 Zabawy ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu

- zabawy ruchowe i dowolne w sali lub ogrodzie

- spacery

- wycieczki

- obserwacje przyrodnicze

11:00 -11:30 Obiad

- czynności higieniczne i samoobsługowe

- kulturalne spożywanie posiłku

11:30 -14:00 Dzieci młodsze – odpoczynek

- czynności higieniczne

- odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

- pomoc w przebieraniu i ubieraniu się

Dzieci starsze

- relaksacja do godz. 12:30
- zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zajęcia plastyczne
- aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań zgodnie z ich samodzielnym wyborem w sali lub na powietrzu

14:00 -14:30 Podwieczorek

14:30 -15:00 Spotkanie z bajką i baśnią

- słuchanie bajek i baśni czytanych przez nauczyciela

- muzyczna, plastyczna i ruchowa interpretacja bajek

Od 15:00 Zabawy zamykające dzień

- indywidualne wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności i niwelowaniu trudności rozwojowych

- zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

- indywidualne kontakty z Rodzicami