Rekrutacja

Opłaty:

Specjalnie dla rodzeństwa:

20% zniżki za drugie dziecko i kolejne.
50% zniżki wpisowego za drugie dziecko i kolejne.

Nr konta:
PKO BP: 54102049130000910201343565

W tytule przelewu proszę podać:
- Imię i Nazwisko dziecka
- kwotę opłaty miesięcznej
- kwotę opłaty żywieniowej za dany miesiąc