Regulamin

Regulamin niepublicznego przedszkola „Bajkowe przedszkole”

1. „Bajkowe przedszkole” jest czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 6.30 do 17.00
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat.
3. Ramowy rozkład dnia określa organizację pracy grupy przedszkolnej.
4. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów lub osoby do tego upoważnione.
5. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola.
6. Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą powierzane.
7. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
8. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dziecku żadnych leków i stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
9. Umowa zawarta pomiędzy Organem prowadzącym a rodzicami określa zasady płatności za przedszkole.
10. Opłat za przedszkole należy dokonywać od 10 dnia każdego miesiąca.
11. Rodzice zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego idnywidualnego rozwoju.
Opracowano na podstawie Statutu Przedszkola Niepublicznego „Bajkowe Przedszkole”